Výstavba Tuchoraz

10.05.2017

- Výstavba RD 79m2 užitné plochy na pozemku 1061 m2, vrtaná studna,  Betonová jímka

- Předání ZD bude v tomto týdnu. 

- Předání ZD 13.6.2017. Bez vad a nedodělků) Se spokojeným klientem.

- Předání Hrubé stavby  do 2 týdnů.

Hrubá stavba následující Etepa

RD 89 m2 zastavěné plochy

Následují Etapa obsahuje kompletaci domu a přípravu před interierovou.


- Osazení Oken

- Zateplovácí systém s fasádou a podhledy

- Kompletace klempířských prvků a střechy

- Hromosvod

- Příprava na komínovou vložku

17.10.2017. proběhla kolaudace v termínu a bez problémů) Ještě nás nějaké korektury čekají. Majitele jsou spokojeni a můžou se nastěhovat)