RD Holohlavy Smiřice

28.06.2018

RD Vivien

Přípravy projektu někdy znepříjemní a protáhnou dotčené orgány(

SP během měsíce Července