Ctíme etický kodex ADMD

  1. Jak je firma dlouho na trhu a kolik již postavila domů?
  2. Reference - nechejte si předložit seznam a kontakty na min. 5 - zákazníků, kterým firma dům postavila a zeptejte si jich, jak byli s dodavatelem spokojeni a jak se jim v domě bydlí ?
  3. Nechejte si předložit certifikáty, které firma na výstavbu dřevostaveb získala (zda Vám může firma předložit statické posouzení, tepelně technické posouzení, prokázání požární odolnosti - jakým způsobem má zhotovitel domu deklarovány tyto vlastnosti?
  4. Nechejte si předložit seznam dodavatelů materiálů, se kterými firma spolupracuje (např. na konstrukční dřevo, tepelné izolace, desky na opláštění stěn, okna a dveře, topení apod.)
  5. Nechejte si předložit konstrukci (skladbu obvodové stěny a zjistěte, jakou tloušťku má dřevěná rámová konstrukce a hlavně jaký má stěna jako celek koeficient prostupu tepla - W/m2.K)
  6. Zjistěte, zda firma dělá u svých domů tzv. blower door test (test neprůvzdušnosti obálky budovy) popř. jiné zkoušky. Zde jde o to, jak je firma schopna Vám garantoval kvalitu své montáže.
  7. Nedoporučujeme , abyste měli při výběru dodavatele domu jako rozhodovací kritérium na prvním místě pouze nejnižší cenu. Příliš nízká cena téměř vždy znamená nízkou až nedostatečnou kvalitu.
  8. Nechejte si předložit text (vzor) smlouvy o dílo. Zde také poznáte, jakou má firma úroveň, jakou poskytuje záruku na nosnou konstrukci a na ostatní výkony.

Ceník služeb


Projektování

individualní projekt cena za m2 za projektování

Na vyžádaní

Dispoziční úpravy Standartní PD

cena za m2 zaprojektování

Na vyžádaní

Změna řemesel a minimalistické úpravy

 cena je za jednotku

1000-4900 kč

Individualní projekt

Cena dle rozsahu 

na vyžádaní

Stavební řízení a dotace

Pasivní domy, Nízkoenergetické třídy B,  

Stavební povolení

2-3 měsíční lhůta

na vyžádání

Příprava ke stavebnímu povolení

5 týdnů

na vyžádání

NZU dokumentace a posouzení 

Posouzení PROJEKTU a schválení NZU ve lhůtě 20 týdnů 

na vyžádání